You are here

നിര്‍ധനരായ വിദ‍്യാര്‍ഥികളെ സഹായിക്കുക

സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്ന ചില സ്കൂള്‍കുട്ടികള്‍ക്കു പാഠപുസ്തക സഹായം നല്കുന്ന പദ്ധതി ഗുഡ്ന‍്യൂസിനുണ്ട്. വിധവകളും, സാ­മ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകരും, രോഗബാധിതരായ ആ­ളുകളും മറ്റുമാണു തങ്ങളുടെ  ReadMore

Web Editor and Administrator : Sam Kondazhy Graphic Designer : Saji Naduvathra

©2014 GoodNews Weekly. All Rights Reserved